Cases fra den virkelige verden

Blækprintere - nej tak!

Jeg var ved at falde ned af stolen, da jeg så en Google Adwords reklame fra Atea, som forsøger at sælge blækprintere til virksomheder. Vi er i 2012, hvor laserprintere har eksisteret i fyrre år. I min verden svarer det til at begynde at sælge et gammelt parti VHS-bånd til nystartede virksomheder uden erfaring eller realitetssans. Det kan også være, at blækprintere har en fantastisk egenskab, som jeg ikke har opdaget endnu - er der nogen, som kan oplyse min uvidenhed?

Regneark i landbruget

Regneark er en generisk platform, der er tilgængelig og kendt af de fleste. Det er sandsynligvis derfor, at regneark anvendes til relativt komplicerede opgaver. Regneark er et stærkt værktøj til udvikling af prototyper, proof-of-concept værktøjer og analyser. En vigtig ting at huske er, at en regnearksmodel er et godt udgangspunkt. Er resultatet godt og modellen skal udvides med mange funktioner, kan det være en god idé at oversætte regneark til en mere robust platform.

Tidsstudier i landbruget

Tidsstudier til optimering af logistik i landbruget kan udføres ved hjælp af GPS-udstyr, som monteres i en landbrugsmaskine. Alternativ kan håndholdte enheder placeres i lommen på personalet. Ved hjælp af informationer om tidsforbruget i et bestemt geografisk område, kan reelle kapaciteter beregnes og anbefalinger til forbedringer kan udarbejdes. I AgroTech arbejdes der med GIS-værktøjet Google Earth Pro til visualisering og R-project til håndtering og analyse af store mængder GPS-data. Der var engang en artikel på AgroTech.dk, som jeg vist var med til at forfatte, men den er væk nu.

Logistik i landbruget

Der er kommet mere fokus på logistik den senere tid i landbruget, hvor fokus på automatisk tidsregistrering med GPS har skabt muligheden for at lave simple analyser af konkrete forbedringstiltag for landmanden. Et eksempel er et værktøj til visualisering af kørespor i marken, som jeg har været med til at udvikle med Hans Henrik Pedersen. Programmeringsdelen i Excel og den indspillede video har jeg udarbejdet på cirka 40 arbejdstimer.