Optimering af buskøreplaner og vognløb i regneark

Planlægger hos Kollektiv Trafik i Århus Kommune har udvilket et værktøj til optimering af buskøreplaner og vognløb i et Excel regneark. 
Beregningerne er baserede på et udtræk fra et busplanlægningsværktøj (Trapeze). 

Fordele

  • Tiderne hentes direkte og beregninger udføres på klokkeslætniveau.
  • Spildtider bliver visuelt synlige på flere niveauer via farvede celler.
  • Enkel tidsforskydning af starttidspunktet for alle ture fra en bestemt endestation.

Se et skærmbillede fra optimeringsregnearket herunder:

Vognløbsotimering i regneark til busser eller andre transportmidler

Figuren viser ture med start- og sluttidspunkt afgrænset af en kasse med en fed stregtype. Mellem turene vises pausetiden inden næste turs påbegyndelse.  
Timeforbrug til udvikling og kvalitetssikring: cirka 15 timer.
VH. GrN.dk

Hej
findes Trapeze i en demo udgave noget sted så man kunne se hvad det er for et  program ?