Brevflet data fra Excel til et dokument i Word

Forums

Brevfletning går typisk ud på at hente kontaktoplysninger på en række modtagere og flette dem ind i et brev. Det hedder "mail merge" på engelsk og her er en fin video, som viser hvordan det gøres.

Du kan også læse hvordan det gøres via VBA: http://www.kronsell.net/BrevfletningExcelWord.htm

Tidsstudier i landbruget

Tidsstudier til optimering af logistik i landbruget kan udføres ved hjælp af GPS-udstyr, som monteres i en landbrugsmaskine. Alternativ kan håndholdte enheder placeres i lommen på personalet. Ved hjælp af informationer om tidsforbruget i et bestemt geografisk område, kan reelle kapaciteter beregnes og anbefalinger til forbedringer kan udarbejdes. I AgroTech arbejdes der med GIS-værktøjet Google Earth Pro til visualisering og R-project til håndtering og analyse af store mængder GPS-data. Der var engang en artikel på AgroTech.dk, som jeg vist var med til at forfatte, men den er væk nu.