Excel/VBA - huskeliste

By logistikekspert, 12 May, 2017
Forums

Markering af rækker i forhold til markør

Code: [Select]

Dim adr As String
Dim farve

Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
If adr <> "" Then Rows(adr).Interior.ColorIndex = xlNone
farve = Target.Interior.ColorIndex
Rows(Target.Row).Interior.ColorIndex = 35
adr = Target.Row
End Sub
kilde: http://www.eksperten.dk/spm/930485

 

  • Liste med names.
  • Liste med funktioner.
  • Cellefarver.
  • Beskrivelse af overskrifter.

Hotte emner

Excel skabeloner til opstart XLSTART xltx
Transpose og Lopslag
Send mail: ThisWorkbook.sendmail
Gem som PDF
Indret udskriftssider