Logistikdefinition

By logistikekspert, 2 June, 2009
Forums

Logistik defineres på forskellige måder i litteraturen. Der er dog nogle ting som går igen, som jeg vil prøve at beskrive på følgende måde:

Logistik er at levere det rette produkt, der dækker hvad kunden efterspørger. Følgende punkter bør opfyldes.

  • Rette produkt.
  • Rette tidspunkt.
  • Rette mængde og kvalitet.
  • Rette værktøj.

Hvor produkt kan være en ydelse eller en vare. Værktøj kan være levering med bestemt transportmiddel eller et bestemt medie hvorpå ydelsen leveres. Kvalitet er et bredt begreb, som ofte defineres af kunden eller kundens kunder. Det er derfor vigtigt at opsamle korrekte informationer om produktet fra aftagerne. Det er også vigtigt at hjælpe kunden med at definere, hvad god kvalitet er.