By logistikekspert, 8 October, 2011
Forums

DARP er blevet behandlet i litteraturen siden 1970'erne, hvor de første heuristikker blev udviklet til løsning af DARP, og interessen steg yderligere i starten 1980'erne (se Psaraftis,  1983,

By logistikekspert, 8 October, 2011
Forums

Heuristikken er baseret på simulated annealing, hvilket stammer fra metalindustrien, hvor metal opvarmes til en bestemt temperatur og nedkøles ifølge et bestemt køleskema.

By logistikekspert, 8 October, 2011
Forums

Heuristik

En algoritme som fremkommer med gode løsninger, hvor optimalitet ikke kan garanteres (se Winston et al, 2003, s. 804 og Moore et al., 2001, s. 306/CD-kapitel 12.1).

By logistikekspert, 8 October, 2011
Forums

DARP er NP-hard (se Mauri et al., 2006, s. 1 og Baugh et al., 1998, s. 96), som betyder at den optimale løsning ikke kan findes i polynomisk tid, selvom det i nogle tilfælde er muligt.