Studiehjørnet

Description

Studerende kan dele erfaringer om logistikudfordringer og stille spørgsmål til opgaver.

Funktion der kan vis cellers bagvedliggende værdier

Submitted by S1324 on Wed, 05/16/2018 - 20:43

Jeg ønsker at finde en formel/funktion i Excel, der kan vise en formel opsat med celler, med disse cellers bagvedliggende værdier. Her er et eksempel:

A1: 1
A2: 2
A3: 3

I A4 beregner jeg så A1+A2+A3:

A4: =A1+A2+A3 og jeg får jo så 6 i cellen

I cellen ved siden af vil jeg så gerne have mulighed for at vise formlen fra A4 med værdierne i stedet for cellenavnene, så der i B4 står: =1+2+3 som tekst.

Lineære programmeringsopgaver løst med GLPK

Kontrol af resultater via programpakker er en fordel. Jeg har fundet nogle af mine gamle GLPK kontrolmodeller til eksempler fra "Operations Research: Volume One - Introduction to Mathematical Programming", som blev anvendt i OR-undervisningen på Handelshøjskolen i Århus 2006. En fil med nogle eksempler er vedhæftet.

Kontrolmodel til opgave 335-1:

var x {1..3}>=0;

maximize objekt: -2*x[1] - x[3];

subject to

c1: x[1] + x[2] - x[3] >= 5;
c2: x[1] - 2*x[2] + 4*x[3] >= 8;