Logistik i landbruget

Der er kommet mere fokus på logistik den senere tid i landbruget, hvor fokus på automatisk tidsregistrering med GPS har skabt muligheden for at lave simple analyser af konkrete forbedringstiltag for landmanden. Et eksempel er et værktøj til visualisering af kørespor i marken, som jeg har været med til at udvikle med Hans Henrik Pedersen. Programmeringsdelen i Excel og den indspillede video har jeg udarbejdet på cirka 40 arbejdstimer.

Virksomheder, der beskæftiger sig med Landbrug, kan også have glæde af beslutningsstøttemodeller. Visualiseringer af besparelser er fordelagtige, da de giver kunden bedre mulighed for at vurdere hvilket produkt, der passer til de eksisterende behov.

Et simpelt tip til en planteavler er at analysere retningen af køresporerne på marken, hvorefter den retningen, der giver færrest maskinvendinger anvendes som køreretning. Køreretningen er typisk ikke analyseret på bedriften, da man har været vant til at anvende den køreretning man plejer. Det er typisk langs en vej eller et andet logisk pejlemærke. Det er desværre alt for ofte uoptimalt og bør rettes, så både brændstof og omkostninger til tidsforbrug minimeres.
 

Tjen penge

Logistikkonsulenten hjælper dig med at tjene flere penge. Har du brug for hjælp til logistikudfordringer og analyse af dine arbejdsprocesser, så kontakt logistikkonsulenten.
 

  • Hvorfor kan naboen udføre arbejdet hurtigere? Få hjælp til analyse af GPS data fra din smartphone, der kører Runkeeper eller Endomondo.
  • Støtteværktøjer der registrerer effekten af medicinering og optimal fodersammensætning.
  • Opstilling af forsøg i forbindelse med optimeret processtyring.
  • Identificering af forbdedringsmuligheder på landbrugsbedriften.

Fremlæggelse af nogle værktøjer lavet i Excel til landbruget på min tidligere arbejdsplads: