Transport

Århus som cykelby

Forums

Århus, bør som cykelby værne om sine faste cyklister med bedre planlægning. Et godt eksempel på en hovsa-løsning er cykelforbindelsen mellem Viby J og Brabrandstien, som tidligere krydsede Åhavevej. Denne mulighed blev spæret, men en alternativ farbar cykelsti var ikke klar. Det er dårlig stil i forhold til, hvor mange penge der bruges, på at markedsføre byen som cykelby. I må meget gerne ordne forholdene hurtigst muligt.

Dags dato (5. november 2012) ligger der stadig jernplader for at dække det værste mudder og dybe vandpytter, som er livsfarlige at passere.