Århus som cykelby

By logistikekspert, 5 November, 2012
Forums

Århus, bør som cykelby værne om sine faste cyklister med bedre planlægning. Et godt eksempel på en hovsa-løsning er cykelforbindelsen mellem Viby J og Brabrandstien, som tidligere krydsede Åhavevej. Denne mulighed blev spæret, men en alternativ farbar cykelsti var ikke klar. Det er dårlig stil i forhold til, hvor mange penge der bruges, på at markedsføre byen som cykelby. I må meget gerne ordne forholdene hurtigst muligt.

Dags dato (5. november 2012) ligger der stadig jernplader for at dække det værste mudder og dybe vandpytter, som er livsfarlige at passere.

Grøn pil markerer området i Google Maps.

Google Maps kort over manglende cykelstiforbindelse.