Supply Chain Management (SCM) eller på dansk forsyningskædestyring er et udtryk for styring af vare- og informationsstrømmen mellem leverandørere, producenter og kunder. SCM principper styrer i retning mod få leverandører og få kunder med stærke forbindelser og høj tillid. I fremtiden vil det være en kamp mellem forsyningskæder i stedet for den kendte kamp mellem enkeltvirksomheder.