Sammenlign overlappende værdier i to kolonner

By logistikekspert, 6 September, 2013
Forums

I R-project kan følgende kode anvendes til sammenligning og identfikation af overlappende værdier i to kolonner. I eksempelt læses fra en kommasepareret fil (csv):

fil<-read.csv2(file.choose(), stringsAsFactor=FALSE)
fil[which(!fil[,1] %in% fil[,2]), 1]

Kan også løses i Excel, hvis datamængden ikke er for stor.