Danmarks udenrigshandel 1991-2001 – lande og regioner, Danmark-Italien

By logistikekspert, 23 June, 2012
Forums

Problemformulering

Danmarks eksport/import til/fra Italien undersøges i perioden 1991-2001. 

Model- og metodevalg

Ved hjælp af data fra tabeller, vil jeg generere forskellige typer grafer for at beskrive  udenrigshandelen mellem Italien og Danmark.

Danmarks Import

Importen (mio. kr.) fordelt på tid. Disse priser viser varernes værdi ved ankomsten til Danmark inkl. omkostning, forsikring og fragt. 

Importtal

Ud fra disse data kan jeg se, at kun en lille del af den Danske import udgøres fra Italien. Generelt har man en fornemmelse af, at både importen fra Italien og den totale import stiger gennem årrækken. 

Danmarks import

Dette tydeliggøres ud fra  denne graf, som viser en svag stigning af importen og ingen pludselige svingninger. Derimod ser det lidt anderledes ud for den totale import som er steget drastisk. Det ses at der er 3 perioder hvor importen stiger lidt mere end de andre år. Periode 1: 1993-1995 ; Periode 2: 1996-1997 ; Periode 3: 1999-2000 Det ses udfra hældningen på kurven. 
Hvis vi går lidt mere i dybden kan vi se at begge kurver falder i årene 1991-1993, som også viser det eneste fald i denne 10årige periode.

Import cirkeldiagram

Selvom det ikke ser ud som om at importen fra Italien er steget særlig meget i forhold til den totale import. Kan vi se ud fra disse cirkeldiagrammer at andelen af import fra Italien er den samme i år 2001 som i 1991. Importen fra Italien er steget proportionalt med den totale import.

Danmarks Eksport

Eksporten (mio. kr.) fordelt på tid. Disse priser viser varernes værdi ved afsendelse her fra landet (free on board). 

Eksport i tal Danmark

Ligeledes ses det at eksporten til Italien udgør en lille del af den totale eksport, og der observeres en stigning gennem årene.
Et bedre overblik fås ved hjælp af grafen herunder.

Begge kurver stiger, dog er stigningen af eksport til Italien meget lille. Det medfører at forskellen mellem eksporten til Italien og den totale eksport i år 2001 er meget stor. Dette kan også ses ud fra de to nedenstående cirkeldiagrammer.

Eksport i cirkeldiagram Danmark Italien i forhold til total eksport

Andelen af eksporten til Italien er i løbet af de ti seneste år faldet i forhold til Danmarks totale eksport: Fra 5 % af total i 1991 til 3 % i år 2001.

Andel af import

Denne tabel viser hvor meget Italien importerede fra Danmark i forhold til deres totale import. Vi observerer at den er faldet ca. 0,3 procentpoint, hvilket  ikke lyder til at være særlig meget. Hvis vi kikker på hvordan det ser ud, når man ser på det procentmæssige fald, ser det lidt anderledes ud.

Fald i procent

Hvilket er relativt højt selvom andelen i forvejen er minimal.

Danmarks andel af Italiens import

Kurven falder mere eller mindre over årrækken og der er ingen betydelige svingninger. Der er dog en lille stigning fra 2000 – 2001. Det ses generelt at handelen mellem Italien og Danmark ikke, ikke har oplevet den oprivende udvikling. Det vil sige at Danmark ikke er afhængig af Italien og omvendt.

Konklusion

Udenrigshandelen mellem Danmark og Italien de seneste ti år, både import og eksport, har været svagt stigende og har kun en lille påvirkning af Danmarks totale udenrigshandel. 
Danmarks andel af Italiens import har været svagt faldende.