Læs et eksternt regneark

Forums

Dim EksterntRegneark As Workbook
Set EksterntRegneark = Workbooks.Open("C:\mappe\filnavn.xls", True, True) 'Kun til læsning

msgbox EksterntRegneark.Worksheets("Ark1").Range("A1").value

EksterntRegneark.Close False ' luk det eksterne regneark uden at gemme.