Hente data fra andre regneark

Forums

Fin kode til at hente data fra et andet regneark: http://www.exceltip.com/st/Read_information_from_a_closed_workbook_usin…;
En anden fin tråd: http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=41434

Bemærk at fuld stiangivelse ikke er nødvendig, hvis regnearket der skal læses fra ligger i samme mappe som kildekoderegnearket.

Dim wbEksempel As Workbook
Set wbEksempel = Workbooks.Open("eksempel.xlsx", True, True)
wbEksempel.Close False

Eller

Set wbEksempel = Workbooks.Open("mappe\eksempel.xlsx", True, True)

Info angående læsning af ranges fra et lukket regneark: http://www.mrexcel.com/forum/showthread.php?t=444442&highlight=range+cl…

Kode til at hente data fra andet regneark med ADO.