Excel - Minimum værdi større end nul "0"

By logistikekspert, 6 December, 2012
Forums

Sådan finder du den mindste værdi, som er større end nul.

Celleområdet i eksemplet er A1:A5. Nul "0" kan erstattes med en anden værdi.

=MIN(HVIS((A1:A5>0);A1:A5))

Formlen afsluttes med "CTRL" + "SHIFT" + "Enter" for at angive at formlen er celleområdebaseret/listebaseret. 

Testet i Excel 2007.