Et array af arrays/lister til at gemme flere ranges/cellerområder

Forums

Det smarte ved lister er, at de er langt hurtigere at arbejde med end celleområder.

dim aEksempelListe(5) As variant

aEksempelListe(1) = rEksempelRange 'Listeposition 1 får tildelt et eksempelrange

msgbox aEksempelListe(1)(x,y) 'Data i listeposition 1 kan tilgås.

Udfordringen med ovenstående er, at hvis man ønsker en liste inden i listen uden at gemme et celleområde først. Det er interessant, hvis man henter, bearbejder og derefter gemmer data. 

En metode man kan opnå det på er ved at have to forskellige lister.

Bemærk at nedenstående er blot et eksempel, man skal selv skrive lidt kode for at udfylde de dynamiske x/y-værdier.

dim bearbejdningsliste() as variant, dim totalliste() as variant.

redim bearbejdningsliste(1 to dynamiskvaerdi1, 1 to dynamiskvaerdi2)

redim totallistee(1 to dynamiskvaerdi3, 1 to dynamiskvaerdi4)

bearbejdsningliste(x,y) = "Vigtigt data"

totalliste(x1, y1) = bearbejdningsliste

Disse data kan derefter tilgås via

totalliste(x2,y2)(x,y)

Et par bogmærker, jeg muligvis skal vende tilbage senere med en anden måde at opnå lister i lister:
 
http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=82504

http://www.ozgrid.com/forum/showthread.php?t=27737